global .gitignore kullanımı

.gitignore

Bildiğiniz üzere SVN kullanırken takip edilmesini istemediğimiz dosyaları ignore ediyorduk. Git kullanırken aynı işlevi gören .gitignore dosyası var. Reponun olduğu dizinde .gitignore adında bir dosya oluşturup ignore etmek istenilen dosya ya da dizinleri bu dosyada tanımlayarak bu problemi çözebiliriz.

Örnek git dosyası içeriği

# Belirli bir dosya
currencyLog.xml
# Belirli bir dizin 
logs/errors/
# Belirli bir uzantı 
*.xml
# records/logs altında bulunan xml dosyaları hariç  
!records/logs/*.xml  

global .gitignore

Tüm git dizinlerinizde geçerli olması istenen kurallar için global bir .gitignore dosyası tanımlanabilir. Mesela, PhpStorm ve NetBeans IDE'larının oluşturduğu proje dosyaları neredeyse tüm projelerimizde var. Hepsi için ayrı .gitignore oluşturmak yerine aşağıdaki gibi bir dosya tanımlayıp tüm git repo'larımızda geçerli olmasını sağlayabiliriz.

# PhpStorm Rocks! 
.idea/ 
# NetBeans Sucks! 
nbproject/private/ 
build/ 
nbbuild/ 
dist/ 
nbdist/ 
nbactions.xml 
nb-configuration.xml 

Kullanıcı dizini altında .gitignore adında bir dosya oluşturup içeriğin dosyaya yazılması -- dileyen dosyasını başka yere de konuşlandırabilir --

vim ~/.gitignore

Tüm git dizinlerinde geçerli olacak .gitignore dosyasının tanımlanması

git config --global core.excludesfile ~/.gitignore

Ignore etmek istenilen dosya ve klasörleri nakavt ederek yolumuza devam edebiliriz.

İyi çalışmalar,
Sevgiler

Comments !

blogroll

social